Sabljar Pazini tehnicki pregled vozila

Godine 1999. smo dopunili delatnost autolimarskog servisa sa agencijom Sabljar na inicijativu Sabljar Žarkakoji je radio u osiguravajućem društvu. Zbog potrebe da ljudima ponudimo paletu usluga na polju osiguranja i registracije vozila. Godine 2001 Sabljar Žarko otvara DOO ,,Sabljar,, i kao pravno lice pruža jos ozbiljniju uslugu i u okviru kupoprodajnih ugovora kao i dodatne…